III Międzynarodowy Przegląd Walk Scenicznych – Głogoczów 2018 odbył się w dniach 6-7 października 2018 roku.

Tym razem organizatorzy wyznaczyli zadanie dla uczestników tytułem „SZRANKI I KONKURY NA PRZESTRZENI EPOK „.
Uczestnicy III Międzynarodowego Przeglądu Walk Scenicznych mieli okazje zaprezentować pojedynki z miłością w tle w wybranej epoce z zastrzeżeniem, że każdy kolejny występ dotyczyć będzie innej epoki (jeden występ = jedna epoka, drugi występ = inna epoka).

W tym roku zobaczyliśmy pojedynki z następujących epok:
Epoka 1: Antyk do Średniowiecza
Epoka 2: Renesans do Oświecenia
oraz Freestyle.

Rywalizowało ze sobą pięć grup. Kategorie Antyk – Średniowiecze opanowali szermierze z Małopolskiej Zgrai Sarmackiej w pokazie pt. „Prawdziwa miłość Nerona”. Za najlepszy występ w epoce od Renesansu do Oświecenia uznano pokaz Cassanovy Grupy Wesołych Szermierzy z Bańskiej Bystrzycy pt. „Opowieść o wyborze kobiety”. W kategorii wolnych walk tzw. Freestyle za najlepszy występ uznano etiudę Teatru Walki pt. „Miłosne opętanie”. Grand prix III Międzynarodowego Przeglądu Walk Scenicznych Głogoczów 2018 zdobyli szermierze z Fencing Arts za pokaz pt. „Uroczy wieczór”.